web site maker

© Copyright 2018 GREENERY s.r.o. - Všetky práva vyhradené 

OSTATNÁ ZELEŇ

Mobirise


REVITALIZÁCIA PRIESTRANSTIEV V MESTE NITRA

verejná zeleň 

Rozsah:
Revitalizácia priestranstiev v meste Nitra
výsadba trvalkových záhonov, krov a vzrastlých stromov

Lokalita:
viaceré lokality v meste Nitra (centrum, sídliská)

Dátum realizácie:
11//2014, 11/2016

___________________________________________________________________

Mobirise


REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE TOPOĽČIANKY

verejná zeleň 

Rozsah:
Revitalizácia centra obce prebiehala v 2 etapách. 

Lokalita:  
centrum obce Topoľčianky

Dátum realizácie:  
1. etapa 2011, 2. etapa 2012

___________________________________________________________________

MobiriseVSTUPNÝ PARK NÁRODNÉHO ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU V BRATISLAVE

vyhradená zeleň

Rozsah:
Sadovnícke úpravy vstupného parku


Lokalita: 
NOU Bratislava, Kramáre

Dátum realizácie:  2015

___________________________________________________________________

Mobirise


ÚPRAVA ÁTRIA KRAJSKÉHO OSVETOVÉHO STREDISKA V NITRE

vyhradená zeleň 

Rozsah:
Úprava átria vrátane technických prvkov

Lokalita: KOS Nitra

Dátum realizácie: 11/2016 

___________________________________________________________________

Mobirise


ÚPRAVA OKOLIA AREÁLU FIRMY VO SVÄTOM JURE

areál firmy

Rozsah:
Sadové úpravy

Lokalita: Svätý Jur
 
Dátum realizácie: máj 2010

___________________________________________________________________

Mobirise


ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA V OBCI ČAB

Ostatná zeleň

Rozsah:
rekonštrukcia záhrady pri jazere - návrh, realizácia

Plocha: 1215 m ², z toho nové výsadby 120 m ²
Lokalita: Vojka nad Dunajom
Dátum realizácie: 06/2015

___________________________________________________________________

Mobirise


SADOVNÍCKE ÚPRAVY           V NÁRODNOM ŽREBČÍNE     V TOPOĽČIANKACH

realizácia sadovníckych úprav, výsadba tromov a okrasných záhonov

Lokalita: Národný žrebčín Topoľčianky

Dátum realizácie: 2016  

© Copyright 2018 GREENERY s.r.o. - Všetky práva vyhradené